Månadsarkiv: mars 2015

Pressemelding om valfritt sidemål

Pressemelding sendt ut i samband med vedtaket i kommunestyret i Tromsø om å søke om ei prøveordning med valfritt sidemål i ungdomsskulen:

Sidemålsundervisning for alle!

Kommunestyret i Tromsø kommune vedtok 25. mars å søkje om ei prøveordning med valfritt sidemål i ungdomsskulen. Hovudproblemet med forslaget frå Isabell Pettersen Vikan (H) er argumentasjonen bak: det skal hjelpe særleg dei elevane som slit i hovudmålet sitt. Desse elevane har alt vore på skulen i sju år før dei byrjar med sidemålsundervisning. Så det blir altfor enkelt å seie at det er sidemålet som er den store bøygen, og dermed ei altfor enkel løysing å fjerne dei skriftlege krava i sidemålsundervisninga. For å ta på alvor dei utfordringane som denne gruppa har er politikarane og elevorganisasjonane nøydd til å ta tak i språkopplæringa i sin heilskap. Dette er noko Tromsø mållag absolutt kan stille seg bak: Me ynskjer generelt god språkopplæring, og særskilt når det kjem til sidemål og nynorsk.

Read more on Pressemelding om valfritt sidemål…

Lagt inn i Uncategorized | Legg att eit innspel